Rechtsgebieden

Advocatenkantoor Saris biedt bijstand in familiezaken, arbeidsgeschillen, huurkwesties, incasso’s, alsmede hulp bij overeenkomsten (verbintenissenrecht).

Bijstand inzake familierecht wordt onder meer geboden op het gebied van echtscheidingen, zowel nationaal als internationaal, en alles wat daarbij komt kijken zoals verdeling van de gemeenschap waaronder woning, goederen en geld, kinder- en partneralimentatie en omgang en gezag over de kinderen. Daarnaast biedt Mr. Saris hulp bij adoptie, uithuisplaatsing en ten uit voerlegging van buitenlandse vonnissen zoals alimentatie.

Indien u een geschil heeft met uw werknemer of werkgever, biedt zij bijstand inzake loondoorbetaling, ontbinding van de arbeidsovereenkomst, ontslag op staande voet of in de proeftijd, hulp bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst of CAO, alsmede hulp bij arbeidsongeschiktheid en re-integratie of uitbetaling vakantiegeld.

Daarnaast kan Mr. Saris u helpen met problemen die u heeft met (ver)huurders bij het betalen van huur, de borg en de beëindiging van de huurovereenkomst. Ook wordt bijstand geboden bij het niet nakomen van de huurovereenkomst en conflicten of overlast met de (ver)huurder.

Tot slot kunt u bij Mr. Saris terecht voor al uw incasso’s indien bijvoorbeeld uw facturen niet worden betaald, alsmede in het geval een overeenkomst niet wordt nageleefd.

Advocatenkantoor Saris kan u in bovengenoemde kwesties bijstaan. De uit te voeren werkzaamheden zullen met u worden besproken en u wordt volledig op de hoogte gehouden van de voortgang van de zaak. Hoewel veel in samenspraak met u wordt besloten, is het altijd de advocaat die de laatste stem heeft en degene is die beslist welke juridische stappen genomen zullen worden. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met mr. Saris

Kies een onderwerp:
- Familierecht
- Arbeidsrecht
- Huurrecht
- Contract/verbintenissen