Huurrecht

Huurders genieten in het Nederlandse recht meer bescherming dan verhuurders. Indien u als verhuurder een contract wenst te beëindigen, dan dient u daar goede gronden voor te hebben en dient dit (bijna) altijd met goedkeuring van de rechter te geschieden. Een uitzondering hierop is een beëindiging met wederzijds goedvinden. Ook indien er sprake is van een huurgeschil kan niet zonder meer worden overgegaan tot opzegging. Een huurovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd, eindigt niet van rechtswege, ook als dit in de overeenkomst is overeengekomen. Bij het sluiten van een huurovereenkomst dient altijd gelet te worden op de staat van het pand ten tijde van het aangaan van de huurovereenkomst. Bij voorkeur dient dit op schrift te worden vastgelegd. Vaak wordt een borg gevraagd van de huurder. Let er op dat de voorwaarden van de oplevering goed worden vastgelegd. Wees er op bedacht dat bij een aangezegde ontruiming, de kosten hiervan vaak voor rekening van de huurder komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>