Arbeidsrecht

Mr. Saris kan u helpen bij het opstellen van arbeidscontracten en u inzicht geven in de mogelijkheden en risico’s van uitzendbedingen. Hoe zit het met doorbetaling bij ziekte of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege. Komt dit voor risico voor de opdrachtgever of de werknemer? Welke CAO is van toepassing en welke gevolgen heeft dit voor de arbeidsovereenkomst?

Heeft u problemen met arbeidsongeschiktheid of re-integreren, of worden afspraken niet nagekomen, neemt dan contact op met Mr. Saris.

Let er op bij een arbeidsovereenkomst dat wordt voldaan aan de minimumvereisten. Dit betekent recht op minimumloon en doorbetaling van loon bij ziekte Ook is er recht op minimaal 8% vakantiegeld per jaar en 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband. Bovendien dient tijdens de vakantie het loon doorbetaald te worden. Wist u dat er een maximum zit aan het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die aan een werknemer aangeboden mogen worden, voordat een dienstverband voor onbepaalde tijd ontstaat? In Nederland kan een werknemer niet zonder geldige reden worden ontslagen, hier zijn strenge regels aan verbonden en vaak is er een vergoeding verbonden aan de ontbinding. Indien u tot ontslag wenst over te gaan als werkgever, laat u daarin dan adviseren om onnodige kosten te voorkomen.