Warunki

 

1.       Kancelaria Saris jest firma jednoosobowa. 
Te warunki sa zastosowane na wszystkie zlecenia ktore sa udzielone kancelarii Saris 
przez klienta. Gdy zlecenie jest przyjete, czynnosci beda wykonane na bazie umowy 
zlecenia (overeenkomst van opdracht) pomiedzy Kancelaria Saris is klientem. 
 Efekt artikulu 7:404 en 7:407 lid 2 BW jest wykluczony. Przyjecie sprawy
 stwarza obowiazek wysilku a nie obowiazek sukcesu.

Te Warunki sa stosowane dla wszystkich ktorzy wykonuje czynnosci / prace dla Kancelarii
 Saris. Na bazie zatrudnienia przez Kancelarie Saris albo inaczej.

2.       Odpowiedzialność Kancelarii Saris jest ograniczona do kwoty wypłacanej w 
odpowiednim przypadku w ramach ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności zawodowej , 
w tym kwota wlasnego wkladu ktora Kancelaria Saris placi za ubezpieczenie.

Jesli ubezpieczenie nie pokryje kosztow, odpowiedzialnosc Kancelarii Saris jest 
ograniczone do wysokosci zadeklarowanych czynnosci u klienta w odnosnym roku, ale
 maksymalnie € 7.000,--.

3.       Wszelkie zadania do Kancelarii Saris przepadaja sześć miesięcy od momentu, 
gdy klient twierdzi ze ma zadanie, lub  dowiedzial sie o zadaniu albo mogl byc swiadomy 
tego prawa 

4.       Przyjete zlecenia sa wylacznie wykonane dla klienta. Osoby trzecie nie moga 
przejac zadnych praw z zlecenia.

Przyjęcie zlecenia zostanie pisemnie potwierdzone klientowi. Wspomina także o 
obowiązujących stawek . Poza obowiązujacej i uzgodnionej taryfy, klient również 
 musi zaplacic 7% kosztów biurowych i zalicka za koszty , w tym miedzy innymy opłaty 
sądowe, koszy za wyciagi, opłaty komornika . Kancelaria Saris zastrzega sobie prawo zeby
 rocznie dostosowac taryfy na bazie społecznych zmian cen. 

5.     Kancelaria Saris jest chroniona przez klienta od odpowiedzialności za zadania 
osób trzecich wynikające z przez kancelarie Saris wykonane czynnosci dla klienta. Klient 
ponadto powinien zaplacic koszty kancelarii Saris wynikając z obrony przed 
odpowiedzialnościa Kancelarii Saris.

      Na umowe zlecenia i wszystkie z tej umowy wynikające niezgody, jest tylko 
stosowane prawo Holenderskie . Niezgody wynikające ze stosunku prawnego będą wylacznie 
rozstrzygane przez Sąd w Rotterdamie .

6.     Faktury należy zaplacic Kancelarii Saris w terminie 14 dni od daty wystawienia 
faktury, chyba że inaczej ustalone. W przypadku zwłoki w zapłaceniu faktury , Kancelaria 
Saris może ubiegać się o zastosowanie odsetki cywilne i koszty inkasso pozasądowe
Przed rozpoczęciem czynnosci klient zostanie proszony zeby zaplacic zalicke. Kancelaria
 Saris ma prawo zawiesic czynnosci, poki zalicka i / lub faktura jest zapłacona . Zalicka
 jest wymagana w sprawach platnych i w przypadku dotacji. 
Regulamin Reklamacji

 

Artykul 1  Znaczenia

W tym regulaminie reklamacji stosuje się:

- Skarga : pisemne wyrażanie niezadowolenia przez lub w imieniu klienta wobec adwokata lub osoby pracujące pod nadzorem adwokata o realizacji albo wykonaniu umowy, jakośc czynnosci lub wysokosc faktury , nie będąc reklamacja , o których mowi paragraf 4 z Advocatenwet;

- Oskarzyciel: klient lub jego przedstawiciel , który sklada skargę ;

- Funkcjonarius skargi: adwokat ktory sie zajmuje rozpatrywaniem reklamacji

Artykul 2  Zastosowanie

1. Niniejsza regulmin reklamacji jest stosowany do każdej umowy zlecenia 
(overeenkomst van opdracht) pomiędzy kancelarią Saris a klientem.
2. Skargi beda rozpatrywane wedlug regulaminu reklamacji.

 

Artykul 3  Zamierzenie


Cel regulaminu reklamacji:
a. Wpisanie procedury rozpatrywania skarg klientów w rozsądnym terminie i w konstruktywny 
sposób;
b. Wpisanie procedury zeby ustalic powod skarg klientow;
c. Utrzymanie i poprawę istniejących klientow poprzez dobre rozpatrywania skarg;
d. Szkolenia pracowników  w odpowiedzi na skargi klienta;
e . Poprawa jakości usług przez rozpatrywanie skarg i analize reklamacji.

Artykul 4 Informacja przy rozpoczeciu czynnosci

1. Ten regulamin reklamacji został podany do wiadomości publicznej. Adwokat informuje 
klienta na poczatku sprawy ze kancelaria ma regulamin reklamacji kory jest stosowany na 
czynnosci.
2. Adwokat w warunkach opisal ktora trzecia nieazalezna instancja moze przyjac skarge gdy 
skarga nie zostala rozwiazana. Warunki sa dolaczone do listu potwierdzajacego.
3. Skargi , o których mowa w artykule 1 regulaminu reklamacji, które nie zostaly rozwiązane
 moge byc wyslane do Deken rady adwokackiej.

 

Artykul 5 Procedura skargi

1. Jeśli klient sie zglasza do kancelarii z skarga, skarga zostanie skierowana do pani 
mecenas Saris, która w ten sposób działa Funkcjonarius skargi.
2. Funkcjonariusz skargi powiadamia osobę o której zostala zlozona skarga. Oskarzony  i 
oskarzyciel moga sie wypowiedziec o reklamacji.
3. Oskarzony stara sie zalatwic sprawe bez albo z pomoca Funkcjonariusu skargi.
4. Funkcjonarius skargi zalatwia skarga w ciagu cztery tygodni od dnia otrzymania skargi 
lub informuje oskarzyciela dlaczego termin bedzie dluszy i poda nowy termin.
5. Funkcjonarius skargi  informuje oskarzonego i oskarzyciela o wlasciwosc skargi i moze 
dolaczyc polecenie.
6. Jeżeli reklamacja została właściwie rozpatrzona, oskarzony, skarzyciel i Funkcjonarius 
skargi podpisza pismo o wlasciwosc skargi.

 

 

Artykul 6 Tajnosc i  darmowe  sprawdzenie skargi

1. Funkcjonariusz skargi i oskarzony, musi sie trzymac tajnosci przy sprawdzeniu skargi.
2. Oskarzyciel nie jest winien żadnej rekompensaty za koszty obsługi reklamacji.

 

Artykul 7  Odpowiedzialnosc

1. Funkcjonariusz skargi jest odpowiedzialny za terminowe rozpatrywanie skargi.
2. Oskarzony informuje Funkcjonariusza skargi o ewentualnym kontakcie i możliwe rozwiązanie.
3. Funkcjonariusz skargi informuje oskarzyciela o rozpatrywanie skargi.
4. Funkcjonariusz skargi sprawdza akta.

 

Artykul 8  Rejestrowanie skarg

1. Funkcjonariusz skargi rejestruje skargę wraz z przedmiotem skargi.
2. Skarga może być podzielona na rozne tematy.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>